Wednesday, March 18, 2009

Simpul dan Ikatan (2)


Dalam tali temali kita sering mencampuradukkan antara tali, simpul dan ikatan. Hal ini sebenarnya berbeda sama sekali. Tali adalah bendanya. Simpul adalah hubungan antara tali dengan tali. Ikatan adalah hubungan antara tali dengan benda lainnya, misal kayu, balok, bambu dan sebagainya.

Macam simpul dan kegunaannya

1.Simpul ujung tali
Gunanya agar tali pintalan pada ujung tali tidak mudah lepas.

2.Simpul mati
Gunanya untuk menyambung 2 utas tali yang sama besar dan tidak licin.

3.Simpul anyam
Gunanya untuk menyambung 2 utas tali yang tidak sama besarnya dan
dalam keadaan kering.

3.Simpul anyam
Gunanya untuk menyambung 2 utas tali yang tidak sama besarnya dan
dalam keadaan kering.

5.Simpul erat
Gunanya untuk memendekkan tali tanpa pemotongan.

6.Simpul kembar
Gunanya untuk menyambung 2 utas tali yang sama besarnya dan dalam
keadaan licin.

7.Simpul kursi
Gunanya untuk mengangkat atau menurunkan benda atau orang pingsan .

8.Simpul penarik
Gunanya untuk menarik benda yang cukup besar.

9.Simpul laso
Gunanya untuk menjerat binatang.

10.Simpul pangkal
Gunanya untuk permulaan ikatan untuk mengikat tali pada tiang/kayu.

11.Simpul erat/tambat
Gunanya Untuk memulai ikatan dan digunakan untuk menyeret balok.

12.Simpul tiang
Gunanya Untuk mengikat benda hidup/leher binatang agar yang diikat
tidak terjerat, dan untuk menambatkan tali pengikat binatang pada pohon
agar binatang itu dapat bergerak bebas.

13.Simpul tarik
Gunanya Untuk turun kejurang atau dari atas pohon.

14.Simpul tiang berganda
Gunanya Untuk mengangkat atau menurunkan benda/manusia.

15.Simpul gulung
Gunanya Untuk diikatkan pada tali penarik agar orang lain dapat
membantu menarik.

16.Simpul nelayan/pemukat
Gunanya Untuk menarik balok kayu yang besar.

17.Simpul tangga tali
Gunanya Untuk membuat tangga tali.

18.Simpul jangkar
Gunanya Untuk membuat tanduk darurat atau mengikat ember/timba.

19.Simpul hidup
Gunanya Untuk mengikat tiang.

20.Simpul tetap
Gunanya Untuk mengikat tali pada tiang lebih lama.

21.Simpul hidup berganda
Gunanya Untuk mengikat tiang atau mengangkat balok.

22.Simpul guling
Gunanya Untuk mengikat tiang.

Untuk gambar macam-macam simpul dapat dilihat di bawah iniMacam Ikatan dan Kegunaannya

1.Ikatan pangkal
Gunanya untuk mengikatkan tali pada kayu atau tiang, akan tetapi ikatan
pangkal ini dapat juga digunakan untuk memulai suatu ikatan.

2.Ikatan tiang
Gunanya untuk mengikat sesuatu sehingga yang diikat masih dapat bergerak
leluasa misalnya untuk mengikat leher binatang supaya tidak tercekik.

3.Ikatan jangkar
Gunanya untuk mengikat jangkar atau benda lainnya yang berbentuk ring.

4.Ikatan tambat
Gunanya untuk menambatkan tali pada sesuatu tiang/kayu dengan erat,
akan tetapi mudah untuk melepaskannya kembali. Ikatan tambat ini
juga dipergunakan untuk menyeret balik dan bahkan ada juga
dipergunakan untuk memulai suatu ikatan.

5.Ikatan tarik
Gunanya untuk menambatkan tali pengikat binatang pada suatu tiang,
kemudian mudah untuk membukanya kembali. Dapat juga untuk turun
ke jurang atau pohon.

6.Ikatan turki
Gunanya untuk mengikat sapu lidi setangan leher

7.Ikatan palang

8.Ikatan canggah

9.Ikatan silang

10.Ikatan khaki tiga

Untuk gambar macam-macam ikatan dapat dilihat di bawah ini.


1 komentar:

Jogja Self Defense (JSD) on April 7, 2010 at 5:52 PM said...

subhanallah, materi yang menarik untuk kegiatan di alam bebas....tetaplah bersiap siagalah..!!!!

PELATIHAN KEPENULISAN DAN DESAIN GRAFIS

LATSUS REGU SANTIKA

 

Santika Sulawesi Selatan Copyright © 2008 Black Brown Art Template by Ipiet's Blogger Template